Ochrona marki to zabieg „raz na zawsze”?

Zastrzeganie znaków towarowych to powszechna praktyka wśród zapobiegliwych przedsiębiorców. Pozwala na szybkie ukrócenie wszelkich przejawów kradzieży marki i jej bezprawnego wykorzystywania. Dodatkowo zwiększa prestiż firmy w oczach potencjalnych klientów. Zastrzeżenie znaku ma szczególne znaczenie w e-commerce, gdzie podszywanie się pod znany brand np. w reklamach Google Ads i na Facebooku, zdarza się dość często. Oczywiście uzyskanie świadectwa z Urzędu Patentowego wiąże się z pewnymi wydatkami. Dlatego wiele osób zastanawia się, na jak długo wystarcza taka ochrona.

Rejestracja znaku towarowego

Gdy po raz pierwszy zastrzegamy jakiś znak towarowy, obejmujemy go ochroną na okres 10 lat od daty zgłoszenia. Warunkiem otrzymania świadectwa jest spełnienie określonych warunków i wniesienie odpowiednich opłat. W przypadku zastrzeżenia marki na terytorium Polski będzie to 400 zł za ochronę każdej pojedynczej klasy i 90 zł za publikację świadectwa o rejestracji. Do tego dochodzą koszty samego zgłoszenia (400 zł online, 450 zł osobiście, 120 zł za każdą kolejną klasę). Za to, jeżeli zastrzegamy znak na terenie całej Unii Europejskiej, płacimy 850 EUR za zgłoszenie online, 50 EUR za drugą klasę ochrony, oraz 150 EUR za każdą kolejną klasę.

Zanim przystąpimy do rejestracji, warto upewnić się, czy nasza marka może zostać zastrzeżona. Przy nazwie firmy lub produktu znaczenie ma to, aby nie była ona opisowa, nie kolidowała z innymi, istniejącymi już nazwami, oraz miała zdolność odróżniającą. O wiele łatwiej jest zastrzec logo. Tylko że to właśnie w przypadku ochrony nazwy przysługuje nam więcej praw i możliwości zabezpieczenia swoich interesów. W związku z tym najpierw dobrze jest zlecić audyt marki specjalistom (np. zespołowi bLIFT) i w razie czego uniknąć wysokich opłat urzędowych.

Przedłużenie ochrony

Po upływie 10 lat można przedłużyć ochronę marki. W tym celu wystarczy zapłacić za kolejny okres zastrzeżenia znaku. Co istotne, przy przedłużaniu prawa ochronnego Urząd nie wydaje żadnej decyzji. Cena za każdą klasę towarową wynosi 400 zł. Opłatę można wnieść również do 6 miesięcy po upływie terminu poprzedniej ochrony. W takiej sytuacji będzie powiększona o 30% należnej kwoty, czyli wyniesie 520 zł.

Przedsiębiorcy lub ich pełnomocnicy mogą, ale nie muszą (!) otrzymać informację o zbliżającym się terminie wygaśnięcia. Dlatego najlepiej zadbać o to osobiście. Jeżeli chcemy zapłacić 400 zł, powinniśmy przelać należną sumę na konto Urzędu Patentowego jeszcze przed upływem okresu 10 lat, ale nie wcześniej niż rok przed jego końcem. Poza tym warto wiedzieć, że można przedłużyć ochronę wyłącznie dla wybranej części usług lub towarów. W tym celu należy napisać o tym w tytule przelewu i dla pewności przesłać do Urzędu odpowiednie pismo.

Wnioski

Podsumowując, zastrzeżenie znaku towarowego teoretycznie nie jest zabiegiem „raz na zawsze”. Jednak ze względu na fakt, że ochronę można przedłużać w nieskończoność, może stanowić długotrwałe zabezpieczenie firmy. Każdorazowo zastrzeżona marka staje się własnością i składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Można ją licencjonować, sprzedać, zezwolić na korzystanie w ramach franczyzy. Jedynym warunkiem jest wniesienie do Urzędu odpowiedniej opłaty raz na 10 lat.

Nasza lokalizacja