Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego?

Koszt ochrony znaku towarowego zależy od obszaru, na którym ma ona obowiązywać. Przy rejestracji brane są pod uwagę wyłącznie terytoria poszczególnych państw. Nie można zastrzec znaku tylko w konkretnym mieście czy województwie. Oczywiście im szerszy zakres ochrony, tym wyższe opłaty urzędowe. Jak prezentują się całkowite koszty zarejestrowania znaku towarowego w Polsce, na terenie Unii Europejskiej i w wybranych krajach świata?

Cena zastrzeżenia znaku towarowego w Polsce i UE

Aby zarejestrować znak towarowy na terenie Polski trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Patentowym RP zlokalizowanym w Warszawie. Cała procedura trwa zazwyczaj około pół roku. Warto pamiętać, że osobno płaci się za zgłoszenie, osobno za 10-letnią ochronę. Dlatego większość przedsiębiorców korzysta z audytu ochrony marki jeszcze przed złożeniem wniosku. Dzięki temu oszczędzają na opłatach urzędowych. Koszt ochrony znaku towarowego w Polsce:

 • zgłoszenie znaku w 1 klasie osobiście – 450 zł,
 • zgłoszenie znaku w 1 klasie online – 400 zł,
 • każda kolejna klasa – 120 zł,
 • ochrona każdej klasy przez 10 lat – 400 zł,
 • opublikowanie informacji o zastrzeżeniu znaku – 90 zł.

W przypadku UE sprawę rozpatruje Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Hiszpanii. Procedura trwa 4-5 miesięcy. Tutaj nie ma podziału na opłatę zgłoszeniową i ochronną. Całkowity koszt zastrzeżenia znaku towarowego na terenie UE prezentuje się następująco:

 • zgłoszenie osobiście i ochrona znaku w 1 klasie – 1000 EUR,
 • zgłoszenie online i ochrona znaku w 1 klasie – 850 EUR,
 • zgłoszenie i ochrona znaku w 2 klasie – 50 EUR,
 • każda kolejna klasa – 150 EUR.

Cena zastrzeżenia znaku towarowego w wybranych krajach świata

Po rejestracji w Polsce lub UE, można rozszerzyć ochronę również o wybrane kraje świata. W puli jest ich około 100. Takie rozwiązanie zaleca się producentom działającym na odległych rynkach. W tym celu należy złożyć wniosek do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Szwajcarii.

 • zgłoszenie i ochrona KOLOROWEGO znaku do 3 klas – 903 CHF,
 • zgłoszenie i ochrona znaku BEZ KOLORÓW do 3 klas – 653 CHF,
 • każda klasa powyżej 3 i każde wskazane państwo – 100 CHF.

W wielu krajach nienależących do Unii naliczane są także dodatkowe opłaty indywidualne.

Opłata za pełnomocnictwo bLIFT

Z tego względu większość firm korzysta z pomocy doświadczonych specjalistów. W ramach takich usług prawnicy z zespołu bLIFT wskazują obszary rynkowe, na których warto zabezpieczyć markę. Określają klasy Klasyfikacji Nicejskiej dla konkretnego biznesu i sprawdzają, czy wybrana nazwa lub wzór nie są zbyt podobne do tych już zastrzeżonych. W ten sposób oceniają realne szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, a przedsiębiorca nie traci czasu i pieniędzy na opłaty urzędowe.

W przypadku bLIFT wstępny audyt ochrony marki i domeny internetowej jest całkowicie bezpłatny. Kolejne kroki są podejmowane wtedy, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na rejestrację znaku i udzielenie pełnomocnictwa. Usługa obejmuje pełną weryfikację praw do oznaczenia, badanie jego czystości ochronnej i załatwienie wszystkich spraw urzędowych. W bLIFT opłata za rejestrację jednego znaku towarowego w Polsce zaczyna się od 849 zł, za to jednego znaku na terenie UE od 1499 zł. Przy dwóch znakach klientowi przysługuje rabat – za rejestrację dwóch oznaczeń w Polsce zapłaci tylko 1500 zł, a w Unii 2500 zł.

Nasza lokalizacja